Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Domeniul major de intervenţie 2.2 "Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii"
Titlul proiectului: "A doua șansă pentru un viitor împreună"
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/163/2.2/G/142068


POSDRU/163/2.2/G/142068 "A doua șansă pentru un viitor împreună"


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLATINA, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina și SC ANIVA CONSULT TECHNOLOGY SRL deruleaza în perioada aprilie 2014 - septembrie 2015, timp de 18 luni, proiectul ”A doua şansă pentru un viitor împreună”.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea si corectarea părăsirii timpurie a școlii”.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.101.862 lei, perioada sa de desfășurare fiind de 18 luni, începând cu 1 aprilie 2014.

Obiectivul general al proiectului ”A doua şansă pentru un viitor împreună” este creşterea cu 100 a numărului de persoane (care au părăsit timpuriu şcoala/nu au absolvit învăţământul obligatoriu) menţinute şi reintegrate în educaţia obligatorie de învăţământ obligatoriu, prin elaborarea şi aplicarea de metode şi instrumente specifice educaţiei remediale de tip A doua şansă la nivelul comunităţii locale din municipiul Slatina.

PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ PENTRU UN VIITOR ÎMPREUNĂ (ADS) oferă persoanelor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu posibilitatea continuării şi finalizării studiilor. Conform metodologiilor în vigoare, programul ADS - învăţământ primar are ca scop sprijinirea copiilor, tinerilor sau adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii și care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei. În cadrul programului, învăţământul primar poate fi parcurs în doi ani; programul ADS - învăţământ secundar inferior are drept scop sprijinirea persoanelor cu vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial, astfel încât acestea să îşi poată completa şi finaliza educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale într-un anumit domeniu. Durata standard a acestuia este de 4 ani.